25. prosinec / 25. december

25. 12.
Zamyslenie na dnešný deň

Vyrovnanosť

„V DDA môžeme nájsť vyrovnanosť.“ VČK, str.442

Možno sme nezažili to, čo považujeme za vyrovnanosť- pozeráme sa na to, ako na niečo, čo majú iní ľudia, nie my. Možno dokonca ani nevieme, čo to vyrovnanosť je a nie to ešte, kde ju hľadať. Ako to vyzerá?

Možno bude najlepšie začať so zisťovaním toho, čo si myslíme, že by vyrovnanosť mohla byť. Možno je to čarovný, pokojný pocit, ktorý niekoho úplne pohltí na 24h denne, sedem dní v týždni. S týmto pocitom ľudia nikdy necítia stres, strach alebo úzkosť. No, je to pekná myšlienka, ale vo svojom najhlbšom vnútri vieme, že realita je iná.

Realistickejší pohľad na vyrovnanosť je pomýšľať na ňu, ako na základ prijatia, ktoré sa hlboko v nás už usádza; niečo, čo sme ešte nezúročili, alebo si možno nepripustili. Môže to byť malé, momentálne dokonca malinké. Ale bude to rásť. Učíme sa to oceniť a precítiť krátke momenty toho vo svojom živote.

S pomocou našej DDA skupiny nájdeme vyrovnanosť, keď prijmeme svoj život- minulosť aj prítomnosť a naučíme sa dôverovať budúcnosti. Ako súčasť tohto posunu v našom myslení sa učíme, že vyrovnanosť sa dá dosiahnuť. Chápeme, že ju nebudeme cítiť 24h denne, sedem dní v týždni, ale bude prítomná dostatočne na to, aby zmenila naše životy.

Dnes si pripomeniem, že vo svojom vnútri už vyrovnanosť mám. A záleží na mne, aby som jej pomohol rásť tým, že budem pomocou DDA programu pestovať prijatie a dôveru.