26. července / 26. júla

Zamyslenie na dnešný deň

 

Krok druhý

 

„Dospeli sme k viere, že len Sila väčšia ako naša môže obnoviť naše duševné zdravie." VČK, str. 130

 

Naši rodičia boli pre nás bohmi. Je to pre deti normálne, lebo rodičia sú ich prvotným podporným systémom.

 

V dospelosti sme mnohí neprešli cez túto fázu rastu bez ohľadu na to, ako ďaleko sme sa pohli. Tak dlho sme verili všetkému, čo povedali, že sme pokračovali v osvojovaní si ich negativity a odkazu dokonca i bez toho, že by sme boli v ich prítomnosti. Ich hlasy boli vo vnútri nás.

 

Pokiaľ ide o náboženské presvedčenie, niektoré z našich rodín netolerovali nič okrem svojej náboženskej viery. Iným z nás zasa vraveli, že len slaboduchí ľudia veria vo Vyššiu silu.

 

V uzdravovaní, kde sa mnohí snažíme spoznať Vyššiu silu, môžme byť zmätení týmto netolerantným a nekorektným postojom. V snahe nájsť jasnosť mysle si dovolíme ustúpiť od týchto starých ideí, dokonca i ohľadom toho, čo znamená slovo Boh. Môžeme začať tým, že sa pozrieme na našu DDA rodinu ako na niečo "väčšie ako sme my sami." Toto je začiatok nášho hľadania duchovnej slobody. Spočiatku nám to môže byť cudzie, pretože toto nebolo v našej rodine dovolené.

 

Ale sme na ceste. Skúšame rôzne veci a prichádzame na to, čo nám funguje. Zisťujeme, že máme vnútorný kompas a začíname ho nebojácne nasledovať.

 

Dnes viem, že je sila väčšia ako som ja. Rešpektujem fakt, že môj koncept Vyššej sily sa v procese môjho rastu môže naďalej meniť.