26. června / 26. júna

Zamyslenie na dnešný deň

Protichodné pocity- Sviatky

„Vedeli sme, že naši rodičia zabudnú, alebo budú bagatelizovať narodeniny a sviatky.“ VČK, str. 296
Rozporuplná emocionálna zmena akéhokoľvek sviatku môže spôsobiť hotovú spúšť v potláčaných pocitoch, ktoré nemôže udržať na uzde žiadny sentimentálny film, pieseň, ani slávnostná výzdoba.
Utriediť si svoje protichodné pocity a vnemy nie je jednoduché. Ak by to bolo ľahké, nechodili by sme na mítingy, terapie a nerobili by sme Kroky. Ale my vieme, že tieto nástroje nám pomáhajú rozmotať poprepletané nitky našich zážitkov z detstva, aby sme pochopili, aký na nás majú dnes vplyv.
Pomocou uzdravovania nám sviatky poskytujú príležitosť prehodnotiť to, čo sme v detstve zažili a ako nás to dnes ovlyvňuje. Zistíme, že sklamanie, ktoré sme cítili z toho, ako sa naši rodičia vtedy správali, nás mohlo doviesť k tomu, že zľahčujeme sviatky preto, aby sme sa vyhli svojej vlastnej bolesti alebo strate.
Prácou na Krokoch DDA sme schopní preskúmať nielen naše vlastné dysfunkčné správanie a postoje, ale aj našej rodiny. Z emocionálne triezveho miesta môžeme odkryť korene mechanizmov, ktoré sme si vytvorili, aby nám pomohli dať zmysel veciam, ktoré žiadny zmysel nedávali. Teraz ich môžme vložiť do správnej perspektívy ako pozostatky z minulosti, ktoré sú už len uložené v sklenenej vitríne ako ďaleká spomienka na veci, aké boli a nie, akými musia byť dnes.
V dnešný deň preskúmam svoje protichodné pocity, ktoré som nadobudol počas svojich najzraniteľnejších rokov, pripustím aké to bolo, ale s vedomím, že teraz mám iný spôsob, ako môžem žiť.