26. prosinec / 26. december

26. 12.
Zamyslenie na dnešný deň

Odpustenie samému sebe

„Keď počujeme sami seba hovoriť o tom, že sme k sebe láskaví, uvedomíme si, že praktizujeme koncept odpustenia samému sebe.“ VČK, str. 113

Nie je našim zvykom byť k sebe láskavý. Niekoľkí z nás sme v tomto ohľade mali veľmi dobrý modelový príklad. Dôsledkom toho bolo, že sme sa naučili uzamknúť myšlienky vo svojej hlave, kde sme častokrát podľahli negatívnym odkazom.

Keď sa učíme starať sa o potreby svojho Vnútorného dieťaťa, začneme púšťať tvrdú sebakritiku, ktorú sme si v priebehu rokov skvele vycibrili. Dovolíme si byť ľudskou bytosťou a pripustíme, že byť ľudskou bytosťou znamená robiť chyby.

Môžeme sa ocitnúť v tom, že si neustále znovu prehrávame svoje konanie, pretože si myslíme, že sme urobili chybu. DDA nám ponúka mnoho nových zdrojov, ktoré nám pomôžu utíšiť náš vnútorný kritický hlas. Môžeme zavolať priateľovi z programu, prečítať si niečo z Červenej knihy, navštíviť živý míting alebo míting po telefóne, pomodliť sa, meditovať, alebo praktizovať akékoľvek iné nové správanie. Ten zoznam je dlhý a zmysluplný.

Učíme sa robiť inventúru svojich činov, keď máme pocit, že sme urobili niečo zlé a prijmeme svoje pocity. Možno sme spravili chybu; možno sme urobili malý chybný krok. Možno počúvame falošným odkazom zo svojho detstva. Tým, že sme otvorení každodennej revízii svojho konania, môžeme veci obrátiť a praktizovať zdravé správanie. Môžeme podporiť svoju ľudskosť a svoju túžbu rásť.

Dnes svojmu Vnútornému dieťaťu prejavím lásku a prijatie tým, že budem praktizovať láskavosť a odpustenie samému sebe.