26. května / 26. mája

Zamyslenie na dnešný deň

 

Strach

 

„DDA je pre ľudí, ktorí môžu vytvoriť spojenie medzi zanedbávaním v detstve a dospelým životom plným strachu a osamelosti.“ VČK, str. 33

 

Žiť v strachu sa môže stať návykovým. Zdravší ľudia môžu príležitostne pociťovať strach z vecí, ale vysporadúvajú sa s ním konštruktívne. Avšak mnohí z nás môžeme byť poháňaní strachom vo všetkom, čo robíme. Vyrástli sme v neistých podmienkach, ktoré zapríčinili pocity intenzívneho strachu, počas toho, ako sme čakali na ďalší výbuch, ďalšie hromadenie emocionálneho napätia a stresu, alebo dokonca na ďalšie mĺkve zaobchádzanie, ktoré nás prijmälo k tomu, aby sme rozmýšľali, či niečo vôbec znamenáme. Náš detský strach bol skutočný. Tak ako sme sa potom mohli nestať dospelými, u ktorých je všetko založené na strachu?

 

Ale DDA prišlo, aby nás zachránilo! Možno to znie zjednodušene, ale toto je miesto, kde sme zachránení- nie niekým iným, ale vďaka našej ochote usilovať sa zmenu. Zistíme, že môžeme uvoľniť zovretie, v ktorom nás strach drží. Necháme pocit osamelosti a izolácie za sebou. Vieme, že máme na výber; už viac nie sme nedobrovoľnými účastníkmi.

 

Preskúmame našu realitu a pochopíme, že väčšina vecí, z ktorých máme strach, nás nemôže zraniť, pokiaľ to nedovolíme. Naše fixovanie sa na tieto veci je to, čo spôsobuje skutočné poškodenie. Ako zažívame uzdravovanie, učíme sa nahradiť strach láskou a súcitom k sebe samým.

 

Dnešný deň požiadam iných členov DDA a svoju Vyššiu Silu, aby mi pomohli vniesť skutočné svetlo do mojich strachov. Mám so sebou dostatok súcitu, kým na tomto pracujem.