26. ledna / 26. januára

Zamyslenie na dnešný deň

Sponzorstvo

„Sponzorstvo je prostriedok, pomocou ktorého sa vydávame po nevyšliapanej ceste k pravému spojeniu s ostatnými a s Bohom tak, ako ho sami chápeme.“ VČK, str. 368

Pochádzajúc z dysfunkčnej rodiny sme si vypestovali strach z autorít. Čoskoro sme zistili, že naše názory, pocity a postoje boli bezvýznamné. Moc patrila zúriacemu alkoholikovi, umožňujúcemu partnerovi a všetkým starším deťom v rodine, ktorým bola daná moc autority nad nami, pretože dostali na starosť väčšinu starostlivosti o nás. V alkoholických rodinách boli rodičia príliš zaangažovaní do zápasu alebo vzájomného manipulovania pri alkoholickom besnení a násilníckom správaní na to, aby sa o nás postarali.

Keď sme unikli, prisahali sme, že už nikdy nedovolíme žiadnej osobe, aby nás kontrolovala; avšak, vo väčšine vzťahov, ktoré sme si vybudovali, vrátane pracovných, náboženských vzťahov, či priateľstiev, sme sa ocitli v pozícii buď toho, kto zneužíva, alebo toho, kto je závislý.

Keď sme napokon našli DDA a zvolili si sponzora k tomu, aby nám pomohol pracovať na Krokoch, častokrát nás to viedlo k rovnakému typu vzťahov, aké nám boli dôverne známe. Potom sme objavili „spolupútnický“ model sponzorstva. Zistili sme, že nás táto koncepcia "rovný s rovným“ pomáha udržiavať od nášho správania, kedy sa snažíme ľuďom zavďačiť, alebo riadiť život niekoho iného. Postavilo nás to na rovnakú pozíciu a umožnilo nám cestovať po ceste k uzdraveniu spoločne.

Dnes budem kráčať ruka v ruke s mojím spolupútnikom, aby sme si tak navzájom pomohli uzdravovať sa na nevyšliapanej ceste.