26. února / 26. februára

Zamyslenie na dnešný deň

Obviňovanie

“Princípy DDA nie sú o obviňovaní.“ VČK, str. xxiii

Niektorí z nás sme možno počuli príslovie, že “muž bez rúk ťa nemôže objať.“ Naši rodičia/opatrovatelia nám neboli schopní dať to, čo sami nemali. Choroba alkoholizmu, či inej rodinnej dysfunkcie má vplyv na celé generácie a nezačala s našou terajšou rodinou.

Prácou na krokoch DDA a životom podľa nich si uvedomujeme, že ani my sme neboli schopní dať to, čo sme nedostali ako deti. Nikto nám neukázal, ako mať zdravé vzťahy, ako vychovávať deti, alebo ako sa vyhnúť pocitu, že sme nedostatoční“ . Mnohí sme prisahali, že nebudeme opakovať vzorce správania svojich rodičov. Ale to, že vieme, čo nemáme robiť, nám automaticky neprinesie poznanie, ako to robiť lepšie. Toto je naše dedičstvo, ale nemusí to tak zostať.

Učíme sa zamerať sami na seba namiesto toho, byť stratení v obviňovaní tých, ktorí nám nemohli dať to, čo sme potrebovali. Nemohli nám dať to, čo sami nedostali. Dnes sme vedení tým smerom, aby sme sa stali rodičmi samým sebe, spraviť kroky k tomu, aby sme z hlavy vymazali staré nahrávky a ocenili svoje Pravé Ja.

Dnes si zvolím neobviňovať iných ani seba za to, že nie som schopný dať, čo som nikdy nedostal. Som vďačný za poznanie, že môžem zlomiť kruh dysfunkcie a žiť lepším životom.