27. března/ 27. marca

27. 3.
Zamyslenie na dnešný deň

Naučená bezmocnosť

„Od nealkoholického rodiča sme sa naučili byť obeťou, naučili sme sa bezmocnosti, obavám, čiernobielemu mysleniu a sebanenávisti. VČk, str. 24

Mnohí sme vyrastali s jedným rodičom, ktorý nás zneužíval a druhým rodičom, ktorý sa o nás staral. Ten prvý nás opustil počas svojej závislosti, či už to bol alkohol, sexuálne konanie, workoholizmus alebo niečo iné, čo ho od nás odviedlo. Druhý rodič sa zdanlivo snažil držať veci pokope a my sme za to boli vďační. Ale častokrát sme boli vtiahnutí do ich závislostí, vrátane ich extrémneho pohľadu na veci, obáv a hranie sa na obeť vo vzťahu. Museli sme sa na tom zúčastňovať, aby sme prežili.

V dospelosti vidíme, že niektoré z nášho naučeného správania nám bránilo tomu, aby sme mali svoju vlastnú silu. Mnohí sme sa stále báli agresívnych ľudí. Neustále sme si robili starosti, očividne kvôli všetkému. Hrali sme sa na obeť v práci i v našich vzťahoch; bolo nám to prirodzené, pretože náš spoluzávislý/ starostlivý rodič v nás toto správanie formoval celé roky.
Keď sme si konečne uvedomili, ako sa nenávidíme za takéto správanie, vedeli sme, že je čas obrátiť sa o pomoc.

V DDA sa učíme, že naše sebadeštruktívne správanie pochádza od oboch rodičov. Spolu s našim uvedomením sa vyplavia aj nové pocity, hoci nie vždy sme si istí, odkiaľ pochádzajú. Môže to byť znepokojujúce. Ale my tie pocity rešpektujeme a neodháňame.

Ako pokračujeme v progrese, uvedomujeme si svoje sebadeštruktívne vzorce správania a spoznávame ich pôvod. Už viac nemajú miesto v našom živote

Dnes si vyberiem svoju vlastnú rolu a spôsob, akým reagujem na svet okolo seba.