27. června / 27. júna

Zamyslenie na dnešný deň

Sebapochybovanie

„Učili nás, aby sme o sebe pochybovali a tak bolo pre nás prirodzené veriť tomu, že sa mýlime, sme vadní a nemáme dosť informácií.“ VČK, str,. 302
Mnohí z nás sa čoskoro naučili pochybovať o tom, čo sme videli, pretože nás naši rodičia presvedčili, aby sme uverili, že nie sme schopní poznania. Na začiatku sme poznali rozdiel, ale napokon sme uverili, že bolesť z hladu a ďalšie pocity boli len výplodmi našej fantázie.
Keď vstúpime do miestnosti uzdravovania, sme pripravení vzdať sa tohoto spôsobu myslenia. Začneme spoznávať, že už viac nemusíme žiť v režime prežitia z nášho detstva. Sme pripravení urobiť hrubú čiaru za minulosťou a napísať si novú budúcnosť.
V DDA stretneme ľudí, ktorí nás podporia, keď sa po druhýkrát pozrieme do svojej minulosti. Prácou na Krokoch a používaním nástrojov programu budeme postupne čeliť príbehom, rolám, tomu, v čo sme verili, a aj negatívnemu, skreslenému mysleniu, ktoré nás viedlo v našom živote. Začneme prijímať realitu nášho detstva a aj fakt, že my sme tie problémy nezapríčinili.
A teraz si môžeme napísať svoju vlastnú budúcnosť. Už viac nemusíme byť charakterizovaní našimi pôvodnými rolami v rodine, alebo toxickými myšlienkami, slovami a skutkami tých okolo nás. Môžeme si vybrať, čo od života chceme, ako sami seba vidíme a rozhodnúť sa, ako budeme vnímať svet.
V dnešný deň mám odvahu postaviť sa svojej minulosti a vieru napísať si svoju budúcnosť. Už viac nepochybujem o tom, že to, čo viem, je pravda.