28. apríla / 28. dubna

Zamyslenie na dnešný deň

 

Sila vôle

 

„Musíme sa zbaviť ilúzie, že môžeme nájsť bezbolestné riešenie.“ VČK, str. 123

 

Dospelým deťom nechýba silná vôľa. Spoliehali sme sa na svoju železnú pevnú vôľu, aby nás preniesla cez najťažšie chvíle. Niekedy môžeme sami seba presviedčať o tom, že na to, aby sme sa uzdravili, potrebujeme jednoducho viac vnútorného odhodlania. Dokonca i keď sme už v DDA, niektorí sa snažíme silou vôle vytlačiť 14 charakteristických čŕt mysliac si, že ak by sme mali väčšie odhodlanie uzdraviť sa, mohly by sme robiť lepšie a zdravšie rozhodnutia. Naša túžba je na správnom mieste, hľadá vyliečenie a uzdravenie, ale metóda nie je postačujúca. Možno si myslíme, že si môžeme prečítať, alebo prísť na lepšie riešenie a sami sa uzdraviť, ale na to, aby sme sa skutočne uzdravili, potrebujeme Dvanásť krokov uzdravenia a naše spoločenstvo. Nejestvuje bezbolestné riešenie na náš problém.

 

V priebehu uzdravovania pocítime emócie a bolesť, ktoré sme možno potlačili. Žiaľ nášho detstva sa prederie na povrch, ale nepohltí nás. Naša vnútorná sila, na ktorú sme sa pri prežití spoliehali, nám teraz dá odvahu, ktorú potrebujeme. Obrátime svoje odhodlanie nie na svoju nápravu v izolácii, ale na oddanie sa nášmu uzdraveniu v prostredí podpornej skupiny.

 

Dnes prijmem emócie, ktoré sa počas mojej cesty uzdravovania vynoria a budem vedieť, že akákoľvek bolesť je dočasná a radosť je možná, keď budem pokračovať v uzdravovaní.