28. August

28. 8. Zamyslenie na dnešný deň

 

Hranice

 

Čoraz viac si uvedomujem, ako prekračujem svoje hranice a ako sa snažím tlačiť, aby veci išli tak, ako by som chcel.“ VČK, str. 414

 

Ako deti v dysfunkčnej rodine sme boli zraniteľní. Nepoznali sme nikoho, kto by bol schopný si nastaviť zdravé hranice a udržať si ich.

 

V DDA sa učíme vidieť dôležitosť hraníc tým, že praktizujeme Kroky, identifikujeme a pracujeme na svojich charakterových chybách. Učíme sa rozpoznať hranice, ktoré boli prekročené, vrátane toho, keď to robíme my iným ľuďom. Keď si nastavujeme nové hranice, cítime sa slobodní. Deň po dni prichádza pokrok.

 

DDA program nám tiež pomáha rozpoznať manipulatívne správanie, ktoré je zvyčajne spoločníkom tých, ktorí majú problémy s hranicami. Ak sme tým manipulátorom my, začíname vidieť, že naša snaha zmeniť ostatných napokon zlyhá; ale dovtedy to veci iba skomplikuje. Ako sa stávame silnejšími, chápanie hraníc stavia všetko do perspektívy.

 

Aby sme si pomohli zostať sústredení, pozrieme sa na Desiaty krok, „Pokračovali sme v našej osobnej inventúre a keď sme urobili chybu, ihneď sme sa priznali.“ To nám umožní robiť pravidelnú inventúru našich myšlienok a činov. Udržiava to našu impulzívnu povahu pod kontrolou, aby sme spoznali hranice v každodennom živote.

 

Dnes,ako sa moja identita a hodnoty stávajú jasnejšími, budem pracovať na tom, aby som sa stal dôsledným v nastavovaní si svojich hraníc a rešpektovaní hraníc, ktoré si nastavia iní ľudia.