28.července / 28.júla

28. 7.
Zamyslenie na dnešný deň

Zraniteľnosť

„Aby sme vydržali tú intenzívnu bolesť zo žitia v šialenstve a mali nejaký pocit kontroly, musíme poprieť svoje pocity a skryť svoju zraniteľnosť.“ VČK, str. 356

Ako sme vyrastali, boli sme rozbití na mnoho častí. Kvôli šialenstvu okolo nás sme sa naučili skrývať naše zraniteľnejšie časti preto, aby sme prežili. Z niektorých z nás sa stali rozdvojené osobnosti, iní boli zranení menej, ale všetci sme určitým spôsobom otupeli. Prispôsobili sme sa a osvojili si všetky techniky prežitia, ktoré sme potrebovali.

V DDA môže uzdravovanie niektorých našich ukrytých častí trvať nejaký čas- aby sa ohlásili- až kým nebudú dôverovať, že je tam niekde milujúci rodič, ktorý ich prijíma.

Pracujeme s našimi priateľmi v uzdravovaní a zisťujeme, ako si dať vrúcnosť, lásku, súcit a porozumenie, ktoré sme ako deti nezažili. Keď poskytujeme útechu a ochranu svojmu Vnútornému dieťaťu, robíme zo svojho uzdravovania prioritu, zatiaľ čo sa učíme stíšiť, aby sme videli, aké pocity sa vyplavia- aké spomienky sa vynoria.

Aby sme pomohli zaistiť, že miestnosti uzdravovania sú dostupné pre nás i pre iných, môžeme tiež na našich mítingoch vykonávať službu aj v malej miere. Vidíme, že naša úprimnosť môže povzbudiť iných, aby sa postavili svojim strachom, keď sa spoločne učíme, ako vo svojom živote zažiť rovnováhu.

Dnes budem počúvať a uteším svoje Vnútorné dieťa prijímajúc všetky moje súčasti, ktoré ma robia jedinečným. Teším sa na to, kým sa môžem v priebehu môjho uzdravovania stať.