28. června / 28. júna

Zamyslenie na dnešný deň

Preberanie starostlivosti

„...nemusíme sa zúčastňovať na ich dysfunkcii. Sme slobodní žiť svoje vlastné životy.“ VČK, str. 123

V detstve sme sa doslova mohli stať opatrovníkom nášho súrodenca, pretože v dysfunkcii, v ktorej sme žili, sme mali povinnosti a zodpovednosť, ktoré zďaleka presahovali náš vek. A v tom procese sme sa nenaučili starať sa sami o seba, pretože sme boli tak veľmi upriamení na druhých.

V dospelosti mnohí z nás pokračovali v tomto vzorci: ignorovali sme svoje vlastné potreby a priťahovali nás ľudia, o ktorých sme sa mohli starať. Hovorili sme si, že je to tak v poriadku, lebo sme starostliví, súcitní ľudia. A na oplátku sme často dostávali pochvalu a pochlebovanie. Ľudia vraveli veci ako: “Nie je to úžasné?” “Čo by sme bez neho robili?” Toto na chvíľu vyplnilo prázdnotu v našej duši.

Ale potom prestali pochvaly prichádzať, dostali sme ich, len keď sme si o ne požiadali. Uspokojenie, o ktorom sme si mysleli, že zažívame, sa zmenšovalo. Možno sme dokonca začali obviňovať druhých z toho, že sú nevďační.

Keď sme vstúpili do DDA, začali sme s programom dôkladnej úprimnosti a učili sme sa rozoznať, čo sme robili. Áno, ľudia nás využívali, ale my sme ich naučili, aby s nami tak zaobchádzali. A teraz, s pomocou DDA, našej Vyššej Sily a našej novej rodiny, začali sme to naprávať. Nechávame ostatných, aby prevzali zodpovednosť sami za seba.

V dnešný deň budem pokračovať v starostlivosti a oceňovaní sama seba, pretože si to zaslúžim! A ostatným dám darček, postarať sa sami o seba.