28. september

28. 9.
Zamyslenie na dnešný deň

Duchovná skúsenosť

„Vzdelanie samo osebe nestačí na to, aby sme získali čo najväčší prínos zo svojej duchovnej skúsenosti. Tiež zisťujeme, že duchovné zážitky majú väčší význam, ak sa spoja s oddanosťou pracovať na DDA programe.“ VČK, str. 284

Väčšina DDA členov rado číta. Naša knižnica, nočný stolík, alebo elektronická čítačka može byť plná kníh a určite nám niektoré z nich poskytujú vedenie. Ale všetko poznanie, ktoré získame z čítania bude len natoľko dobré, nakoľko veľké bude naše úsilie využiť tieto informácie v našom uzdravovacom procese.

Uzdravovacia práca, to päťhláskové slovo, ktorému sme sa mnohí v plnej miere vyhýbali, sa zdá byť stimulátorom nášho duchovného rastu. Naša duchovná práca môže zahŕňať čítanie, pravidelne dopĺňané o navštevovanie mítingov, dôsledné a úprimné zdieľanie, prácu na Krokoch s priateľmi z programu, vedenie denníka a vykonávanie služby. Áno, vyzerá to, ako znepokojujúci zoznam úloh. Môže sa nám to zdať dokonca nemožné. Je ťažké zvyknúť si starať sa o seba.

Vieme, že môžeme byť k sebe nežní, že časť tejto práce sa pre nás stane po nejakom čase zvykom a z inej časti práce budeme mať iný pocit v priebehu rozličných štádií nášho uzdravovania. Praktizujeme so sebou trpezlivosť a toleranciu a jemne dovolíme duchovnej skúsenosti, aby prúdila prirodzene a ľahko.

Dnes budem praktizovať prácu na mnohých aspektoch DDA programu s pokojom a dôstojnosťou uvedomujúc si, že duchovná skúsenosť prichádza spolu s vykonanou prácou.