28. února / 28. februára

Zamyslenie na dnešný deň

Tradícia druhá
„Naše skupinové svedomie je duchovná metóda, pomocou ktorej sa Vyššia moc prejavuje v našich rozhodnutiach a diskusiách. Väčšina našich rozhodnutí je založená na tom, čo je najlepšie pre väčšinu, nie na tom, čo je najlepšie len pre niekoľkých z nás.“ VČK, str. 501
Naše rodiny neboli duchovne zamerané a rozhodnutia, ktoré robili, boli len zriedkavo, ak vôbec, odrazom milujúcej prítomnosti Vyššej sily. My môžno nie sme o nič lepší v našich osobných rozhodnutiach. Môžme byť riadení svojim falošným Ja, ktoré reaguje na zdanlivo malé provokácie.
V DDA sa kolektívne učíme čerpať múdrosť a silu, aby sme konali odvážne ohľadom skupinových rozhodnutí tým, že prijímame potrebné opatrenia, aby sme zaistili bezpečnosť, avšak nepotláčali tvorivosť. Na začiatku skupinového svedomia alebo biznis mítingu sa modlíme Modlitbu vyrovnanosti, aby sme do procesu pozvali Vyššiu silu. Snažíme sa držať svoje osobné ego mimo. Niekedy cítime potrebu zopakovať Modlitbu vyrovnanosti, ako spôsob, ktorý nám pomôže zostať sústredení v duchu Vyššej sily.
Počas vyjadrovania názorov môžme vidieť skupinu, ako robí pokrok k tomu najlepšiemu dobru, zatiaľ čo si cení zapojenie sa každého jedného člena. Ak skupinové svedomie pracuje dobre, môžno si ani nevšimneme, že sme sa stali skupinou tých, čo konajú, nie tých, čo reagujú.
Dnes si budem pamätať, že som iba súčasťou skupinového svedomia. Budem hľadať to najlepšie dobro pre skupinu a popritom budem veriť, že naše rozhodnutie je prejavom vôle našej Vyššej sily a že máme požadovanú duchovnú silu ju uskutočniť.