29.apríal /29. dubna

 

Zamyslenie na dnešný deň

 

Tradícia štvrtá

 

„Skupinám je daná sloboda k tomu, aby robili chyby. Inými slovami, každá skupina má právo robiť chyby bez pocitu hanby. A keď urobia chybu, ich rozhodnutie sa potom stáva súčasťou procesu rastu ako pre míting, tak najmä pre samotných členov mítingu. VČK, str. 511

 

Nebojácni členovia, ktorí rozbehnú míting, si možno želajú, aby im niekto odsúhlasil každé ich rozhodnutie. Mali by sme začínať míting Modlitbou vyrovnanosti? Mali by sme čítať Laundry list, alebo má Problém väčší účinok? Meriame si čas zdieľania? Podávame si pokladničku na konci mítingu? Premenné faktory sú nekonečné. Každá skupina je autonómna, pokiaľ jej konanie neovplyvňuje iné skupiny alebo DDA ako celok. Skupina si môže vybudovať svoj vlastný charakter a štýl mítingov. Niektoré skupiny preferujú uvoľnený štýl; iné môžu uprednostňovať väčšiu štruktúru. Rozhodnutie je na danej skupine.

 

DDA spolupracuje so všetkými 12- krokovými programami, ale neoslabujeme pri tom náš odkaz. Zameriavame sa na uzdravovanie sa z dôsledkov vyrastania v alkoholickej či dysfunkčnej rodine používaním 12 krokov a tým, že sa učíme byť rodičmi samým sebe. Akékoľvek rozhodnutie skupina urobí, v prvom rade si pamätáme, kto sme. Sme našim programom, nie nejakým rozšírením iných 12 krokových programov.

 

Dnes budem rešpektovať autonómiu skupiny pri mojom úsilí niesť odkaz DDA dospelému dieťaťu, ktoré ešte stále trpí. Pomôžem udržiavať pozornosť DDA na uzdravovanie sa z dôsledkov vyrastania v alkoholickej či dysfunkčnej rodine.