29. března / 29. marca

29. 3.
Zamyslenie na dnešný deň

Uzdravenie na pracovisku

„Oplývame veľkou mierou tolerancie k dysfunkcii na pracovisku a máme tendenciu preukazovať ju v práci, v ktorej nie sme šťastní, pretože nám chýba dostatok sebaúcty na to, aby sme odišli.“ VČK, str. 419

Mnohí sme boli vycvičení k tomu, aby sme boli otupení a tak sa aj stalo. V práci, ani nikde inde sme sa za seba nepostavili, pretože sme sa kvôli tomu cítili vinní. Počas nášho zneužívania sme zašli ďaleko za prijateľné hranice. Boli sme náchylní k tomu, aby nás šikanovali. Keď nás priviedli do rozpakov, zväčša sme sa zosypali, i keď sme vedeli, že máme pravdu. Pod povrchom sme penili hnevom a resentimentom.

Ako pomocou Krokov, sponzoringu a mítingov rastieme a meníme sa, berieme naše uzdravovanie všade so sebou. Vidíme bezprostredné výsledky, keď za sebou zanechávame deštruktívne sebazneužívanie v našom osobnom živote a odpútavame sa od tých, na ktorých sme závislí, čo sú častokrát naši rodičia. V našom pracovnom živote to môže vyzerať, akoby sa zlomila kliatba. Teraz, keď si nastavujeme zdravé hranice, ľudia, ktorí s nami zvykli mávať, alebo nás využívať, začínajú teraz reagovať inak. Meníme pravidlá a to vyvoláva reťazovú reakciu.

Sme viac ako len naša práca a teraz si dávame dar voľného času, aby sme si užili veci, ktoré máme radi. Toto pestuje náš charakter a sebaúctu deň po dni.

Oddnes sa postavím za seba v práci a všade, kde to budem potrebovať. Slušne poviem nie tomu, čo nie je pre mňa dobré a budem sa tešiť zo svojich úspechov. Požiadam o pomoc, aby som mohol čeliť všetkému negatívnemu, čoho sa mi možno na oplátku dostane.