29. června / 29. júna

Zamyslenie na dnešný deň

Tradícia šiesta

„Šiesta tradícia udržuje DDA nezávislé od vonkajších vplyvov a pripomína nám, aby sme neprepožičiavali meno DDA žiadnemu podobnému zariadeniu ani vonkajšej spoločnosti. Nasledovaním tejto tradície sa tiež vyhneme problémom peňazí a prestíže, ktoré by nás vzdialili od nášho prvoradého cieľa.“VČK, str. 521
Náš program sa nedá kúpiť, ani predať. Zaoberáme sa duchovnými záležitosťami, ktoré sú dobrovoľne darované a dobrovoľne prijímané. Sme poverení udržiavať program čistý od akýchkoľvek finančných motívov.
Je veľa pokušení spájať DDA s množstvom programov, ktoré sa zaoberajú rodinnými problémami. Niektoré z nich sa dokonca môžu zdať byť finančne výnosné. Zisťujeme, že také záležitosti sa môžu stať natoľko rušivými, že sa zabudneme sústrediť na náš program.
Problémy peňazí, majetku a prestíže je ťažké riešiť a DDA program vyznáva akýsi druh spoločenskej chudoby, ktorá nás oslobodzuje od finančných reťazí, ktoré by nás odtiahli od nášho prvotného zámeru. Nemôžeme slúžiť dvom pánom, kým robíme prácu, ktorú len DDA môže robiť.
Táto tradícia nám tiež dáva vedenie v tom, ako si organizovať naše vlastné životy, aby sme sa mohli zameravať na to, čo je dôležité a vyhýbať sa rušivým veciam ako sú peniaze, majetok a prestíž.
V dnešný deň sa pozriem na Šiestu tradíciu a pomôžem našej skupine, aby sa sústredila na svoj prvoradý cieľ, odvracajúc sa chrbtom od akýchkoľvek rušivých vplyvov z vonkajších zdrojov.