29. ledna / januára

Obviňovanie

„Nemôžeme dosiahnuť úroveň duchovného rastu, ktorú hľadáme tým, že budeme obviňovať chorých ľudí.“ VČK, str. 158

Čo sa týka alkoholizmu a rodinnej dysfunkcie pravdou je, že nikto nie je na vine. Môžme to cítiť tak, že naši rodičia spôsobili naše utrpenie, ale zabúdame, že dysfunkcia je dedičná. Skrátka len pracovali s tým, čo sami dostali. Vedome nás nemali v úmysle zraniť, len reagovali na svoju vlastnú chorobu a následne na nás preniesli rodinnú dysfunkciu.

V detstve sme zažili nespravodlivé zaobchádzanie a želali sme si, aby sa našim rodičom dostala pomoc. Ale nemali sme žiadnu kontrolu nad ich činmi.

No dnes máme kontrolu nad tým, či sa budeme držať obiňovania tých, ktorí si v tom čase nedokázali pomôcť. Keď sa vzdáme obviňovania chorých ľudí, môžme sa zamerať na seba a na to, čo môžeme urobiť tu a teraz, aby sme si pomohli uzdraviť sa. Uvoľňujeme putá, ktoré nás držia pripútaných k okolnostiam, ktoré sa nemohli stať inak a tým si vytvárame možnosť neobmedzeného rastu vo svojom vnútri.

Dnes urobím všetko, čoho som schopný, aby som pomohol zastaviť generačnú dysfunkciu v našej rodine. Keď tak budem konať, vzdám sa všetkého obviňovania, ktoré mi bráni v tom, aby som zažil vyššiu úroveň uzdravovania.