3. August

Krok ôsmy

„Spísali sme zoznam ľudí, ktorým sme ublížili, a boli sme ochotní to napraviť.“ VČK, str. 227

Spísanie zoznamu je súčasťou toho, že urobíme hrubú čiaru za všetkým a vykročíme do nového spôsobu života. Mnohí sme v dospelosti žili vo fyzicky a citovo nebezpečných vzťahoch a konečne sme zistili, že musíme mať svoju vlastnú úlohu v týchto vzťahoch.

Keď sme spisovali svoj zoznam náprav, povedali nám, aby sme sa dali na zoznam ako prví. Zatiaľ čo sme tak robili, mysleli sme na všetky tie veci, ktoré sme stratili, najmä naše detstvo, a čo to pre nás znamenalo. I keď sme premeškali rôzne stupne nášho vývoja, na ktoré sme mali právo, uvedomili sme si, že sa môžeme o seba starať a pomôcť si vynahradiť túto stratu.

Popri tom, ako vykonávame nápravy voči sebe samým, uvedomujeme si všetky krivdy, ktoré sme na sebe napáchali vrátane toho, že sme si nevedeli odpustiť to, že sme jednoducho len ľudské bytosti. Potom sme prešli k nápravam voči ostatným uvedomujúc si, že sa od nás nežiada, aby sme spravili nápravy smerom k ľuďom, pri ktorých to nie je bezpečné.

Práca na ôsmom kroku nám pomáha rásť duchovne i emocionálne. Akékoľvek nápravy napokon spravíme, je to uzdravujúci proces. Súčasťou tohoto procesu je, že naďalej pokračujeme v práci na charakterových chybách, ktoré nás umiestnili do pozície vykonávania náprav na prvom mieste. Postupujeme vpred s dôverou a láskou k čomukoľvek, čo príde.

Dnes budem držať krok s nápravami, ktoré dlžím sebe samému a potom budem pracovať na tých, ktoré možno dlžím ostatným.