3. března / 3. marca

Zamyslenie na dnešný deň

Krok tretí

„Znova sa môžeme vrátiť k prameňu dobrotivosti a načerpať z nej sebaprijatie, sebaistotu a lásku. Zakaždým, keď robíme Tretí krok, nasávame Božiu lásku.“ VČK, str. 142

Tretí krok nám pripomína, že je nám k dispozícii nepodmienečná láska. Odovzdávaním svojej vôle a svojho života do starostlivost Vyššej sily, tak ako ju my chápeme, veríme, že jej láska a prítomnosť zotrvá v našom živote. V čase strachu si môžeme predstaviť svoje Vnútorné dieťa, ako spočíva v teplom, milujúcom náručí- pociťujúc útechu, ktorú sme nedostali ako deti.

Prostredníctvom nášho uzdravovania, využívame svoje výzvy k tomu, aby nás poháňali k dosiahnutiu vyššej úrovne pokoja, porozumenia a sebalásky, ktoré by inak neboli možné. Dôverujeme, že sme vedení smerok k nášmu najväčšiemu potenciálu. Keď prijmeme sami seba takých, akými sme a pocítime lásku okolo nás, vieme, že máme svoju neodmysliteľnú hodnotu. Učíme sa trpezlivosti so sebou samými pri tom, ako pokračujeme v raste a uvedomujeme si, že sme vedení s láskou programom a Vyššou silou, ktorá je vždy s nami.

Dnes prijmem výzvy, ktorú sú predomňa postavené, lebo viem, že mám podporu svojich súputníkov z programu a mojej Vyššej sily, ktorá je všadeprítomná.