3. června / 3. júna

Zamyslenie na dnešný deň

Krok šiesty

 

„Boli sme úplne pripravení k tomu, aby Boh odstránil všetky naše charakterové nedostatky.“ VČK, str. 207

Najskôr sme sa bránili slovám “charakterové nedostatky”. Nebol by vhodnejší výraz “charakterová obrana”? Nedostali sme sa snáď pomocou nich cez ťažké životné situácie? Nebola deštrukcia, ktorú sme zažili súčasťou prežitia v nepriateľskom prostredí? 

Ale či už ich nazveme nedostatkami alebo obranou, keď sa dostaneme do DDA, napokon si uvedomíme, že už viac v našich životoch nefungujú a že sme pripravení ich odložiť. Začneme prosiť našu Vyššiu Silu, aby odstránila tieto veci, lebo sme pripravení sa ich vzdať. Proces sa stáva intuitívnym ako pokračujem v práci na Krokoch, staneme sa sponzormi a vidíme pozitívny účinok, ktorý má program na nás aj na iných. 

Zbavíme sa mechanizmov, ktoré nám pomáhali všetko zvládať, lebo ich vidíme také, aké v skutočnosti sú. Nemôžeme uveriť tomu, že sme ich také predtým nevideli. Ale teraz to vieme a nevrátime sa späť. Tento nový spôsob života je založený na zodpovednosti. Pestujeme si svojho vnútorného milujúceho rodiča a ukážeme svojmu Vnútornému Dieťaťu, že nám môže dôverovať. Presne tak, ako zdravý rodič nastavuje bezpečné hranice dieťaťu, tak I my nastavujeme hranice nám samým. Naša zranená časť už viac nehrá hlavnú rolu. Naše Vnútorné dieťa kráča k láske a prekvitá.

Dnešný deň budem ochotný preskúmať a odstrániť ďalší nedostatok, z ktorého nesenia som už unavený.