3. Listopad / 3. November

Krok jedenásty

„Pomocou modlitby a meditácie sme zdokonaľovali svoj vedomý styk s Bohom tak, ako ho my sami chápeme a prosili sme ho len o to, aby sme spoznali Jeho vôľu a mali silu ju uskutočniť.“ VČK, str. 263

V DDA začíname nadväzovať kontakt so svojou milujúcou Vyššou silou, ktorú sa niektorí z nás rozhodli nazývať Bohom. Uvedomujeme si, že máme vnútorný kompas, ktorý nás vedie a preto nie sme sami.

Prostredníctvom modlitby a meditácie častokrát zistíme, že sa naša predstava o Vyššej sile mení. Je to tak v poriadku; je to prirodzenou súčasťou rastu. Meníme sa, niekedy rýchlo, inokedy pomaly. Ale vždy túžime po tom, pohnúť sa vpred hľadajúc, čo je pre nás správne.

Už viac nezápasíme a nebojujeme, keď sa cítime zmätení. Pri hľadaní odpovedí sa zastavíme a upokojíme, až kým nám neprídu samé prirodzene. Nedovolíme iným, aby sa nás zbavili. Už nedovolíme svojej dysfunkčnej rodine, aby kontrolovala, čo si o sebe a svojom živote myslíme, alebo hovoríme.

Naša duchovná cesta sa nemusí zhodovať s cestou iného človeka. Modlíme sa za svoje vlastné poznanie, nie za odpovede pre kohokoľvek iného. Ak skutočne počúvame, môžeme vidieť, že nás naše vnútorné dieťa vedie bližšie k našej Vyššej sile, lebo si žiada byť milované a opatrované. Spolu s týmto vedením sa rozhodujeme o tom, čo dobré môžeme pre seba urobiť.

Dnes natiahnem ruky ku zdroju, ktorý je tam vždy, keď som ja pripravený počúvať, i keď neviem presne definovať svoju vieru.