3. února / 3. februára

Zamyslenie na dnešný deň

Krok druhý
„Dospeli sme k viere, že len sila väčšia ako naša obnoví naše duševné zdravie.“ VČK, str. 130
Keď sme počuli “obnoví naše duševné zdravie”, niektorí sme sa snažili spomenúť si, či sme sa vôbec niekedy cítili duševne zdraví. Žili sme posadnutí kontrolou a boli sme závislí na svojej pôvodnej rodine. Druhý krok znamenal pre nás odhalenie, keď sme si uvedomili, ako nás ovplyvnila dysfunkcia a šialenstvo v našom detstve.
Naše inverntúry a práca na krokoch nás viedli na ceste do svojho vnútra a tá viedla k nášmu pravému Ja. Pochopili sme, že musíme dovoliť dlho potláčaným emóciám a hlasom, aby vyšli na povrch.
Tie hlasy prichádzali od nášho vnútorného dieťaťa; zistili sme, že naša duševná choroba nám bránila v tom, aby sme mu venovali pozornosť. Ale potrebovali sme počuť náš celý príbeh a tak sme začali počúvať. Toto nám pomohlo výstúpiť z našich zahanbujúcich tieňov do svetla. Začali sme si uvedomovať, že naša osobná Vyššia sila tam stále bola vo vnútri nás, aby nás viedla. Konečne sme sa učili prijať svoje pocity a nie ich prekrývať závislosťami.
Ako sme pokračovali v uzdravovaní, uvedomili sme si, že cítiť sa normálny znamená starať sa o seba, nielen emocionálne, ale tiež fyzicky. Pre niektorých z nás sa tak stalo po prvýkrát.
Dnes budem mať vieru v silu väčšiu ako som ja sám. Dám si súhlas k tomu, aby som preskúmal, čím je pre mňa, bez ohľadu na to, čím je pre iných.