30. August

Tradícia ôsma

„Sponzorstvo a dvanásťkroková práca sú zdarma, ale osobitý pracovník by mal byť platený za svoju dobre odvedenú prácu. Všetky aspekty uzdravovania sú vo všeobecnosti bezplatné.“ VČK, str. 530

Službu v DDA vykonávame v zmysle lásky, aby mohlo každé dospelé dieťa, ktoré hľadá uzdravenie, nájsť bezpečné miesto. Mnohí z nás sme skutočne nesmierne štedrí, čo sa týka nášho času a odbornosti. A neočakávame ani neprijímame akúkoľvek kompenzáciu za to, že dávame paprsok nádeje našim spolupútnikom v DDA. Vieme, aké to je cítiť sa beznádejne, hľadajúc cestu von. S radosťou vo svojom srdci a nádejou v našom hlase sa rozdávame, a nečakáme nič na oplátku.

Avšak niektoré požiadavky sú príliš veľké na to, aby ich členovia riešili deň čo deň zadarmo. Na takéto práce si najímame osobitých pracovníkov. Obsadzujú miesta v našich služobných centrách a sú zodpovední za posielanie literatúry, vedenie nášho zoznamu mítingov, odpovedanie na telefonáty a tiež za poskytovanie informácií o DDA každému, kto sa o ne zaujíma. Pomáhajú nám šíriť odkaz.

Bez nich by väčšina ľudí mala problémy čo i len nájsť míting. Ak by sme nemali brožúrku pre nováčikov a ďalšie tlačené informácie, na každý míting by si skupina musela vytvoriť svoje vlastné materiály. Toto sú nevyhnutné spôsoby, pomocou ktorých sa odkaz DDA dostane k tým, ktorí ho potrebujú. Všetko to pekne do seba zapadá- combinácia dobrovoľníkov a osobitých pracovníkov.

Dnes sa zdarma podelím s trpiacim dospelým dieťaťom, ktoré hľadá uzdravenie. Taktiež budem cítiť vďačnosť za to, že DDA má osobitých pracovníkov, ktorí slúžia širšiemu spoločenstvu.