30. května / 30. mája

Zamyslenie na dnešný deň

 

Piata tradícia

 

„Popri tom, ako nesieme odkaz DDA, držíme sa svojho vlastného príbehu a princípov uzdravenia. Nepresviedčame nikoho o tom, čomu veríme, nezastrašujeme a nemanipulujeme človeka, ktorému sa usilujeme pomôcť.“ VČK, str. 515

 

Upriamenie sa na jednotlivý zámer nám zaručí, že naša pozornosť nebude nikdy odvrátená inými lákavými objektami. Robíme len jednu jedinú vec- nesieme odkaz dospelému dieťaťu, ktoré ešte stále trpí.

 

Možno budeme v pokušení vbehnúť do spoločnosti s transparentom DDA a vyhlasovať o všetkých hodnotách programu a očividnej potrebe po 12- tich krokov, aby boli aplikované na mnohé spoločenské problémy. Vieme, že je viac ľudí, ktorí potrebujú program, ako tých, ktorí ho skutočne aj chcú.

 

Avšak, Piata Tradícia od nás nežiada, aby sme niekoho presviedčali. Skúsenosti ukázali, že ak človeku chýba ochota sa zmeniť, je pravdepodobné, že neprijme odkaz DDA dobre.

 

Tak nesieme odkaz tým dospelým deťom, ktorí ešte stále trpia a pokračujeme ďalej držiac sa princípov programu. Spravíme, čo je v našich silách, aby sme sa uistili, že mítingy sú dostupné všetkým, ktorí o ne stoja. A učíme sa nechať ísť tých, ktorí na odkaz neodpovedajú.

 

Pokorne si uvedomujeme, že každý človek má k dispozícii svoju Vyššiu Silu, ktorá je jedinou vecou, ktorá im môže pomôcť nájsť ochotu počúvať odkaz.

 

 

Dnešný deň budem niesť odkaz spôsobom, ktorý je v súlade s Piatou Tradíciu. A predovšetkým si budem pamätať, že v mojom každodennom živote odovzdávam odkaz prostredníctvom svojho vlastného uzdravovania.