30. október

Tradícia desiata

„Ako spoločenstvo nezaujímame žiadne stanovisko k vonkajším záležitostiam. Máme jediný účel: niesť posolstvo tým, ktorí ešte stále trpia z dôsledkov vyrastania v dysfunkčnej rodine.“ VČK, str 539

Otázky týkajúce sa konceptu ochorenia v alkoholickej/ dysfunkčnej rodine sú nekonečné. Mohli by sme sedieť na mítingu a nepretržite o nich rozprávať bez toho, že by sme sa vôbec zamerali na seba. Mnohí z nás môžu mať pohnútky k tomu, zaangažovať sa do vonkajších záležitostí ako spôsobu pokúsiť sa “zachrániť svet“. Avšak toto by bolo len znovuvytvorenie dysfunkcie, ktorú sme sa naučili v detstve, keď sme sa zaoberali potrebami iných viac ako svojimi vlastnými.

Keď DDA zostane mimo verejnej diskusie, naše dvere budú otvorené pre všetkých, ktorí sa túžia uzdraviť z dôsledkov dysfunkcie v ich detstve. Ak by sme zaujali stanovisko k akejkoľvek diskusii, možno by sme spočiatku pritiahli niektorých ľudí zaujímajúcich sa o túto záležitosť, ale mohli by sme oslabiť naše posolstvo a potenciálne ho celkovo spraviť riskantným pre členov DDA.

Ak sa my ako jednotlivci po dôkladnej úvahe rozhodneme, že sa chceme podieľať na záležitostiach mimo hraníc DDA, pamätáme na to, že nereprezentujeme DDA. Týmto spôsobom si mítingy zachovajú jedinečnosť svojho účelu, zostanú slobodné od emocionálnej intoxikácie a poskytnú dospelému dieťaťu najväčšiu šancu na uzdravenie.

Dnes pomôžem svojmu mítingu naďalej sa zameriavať na DDA uzdravenie. Ak sa vyskytnú vonkajšie záležitosti, zdvorilo pripomeniem ostatným členom Desiatu tradíciu, potvrdzujúc si tak, že DDA je mojou príležitosťou bojovať za seba ako za najdôležitejšiu vec vo svojom živote.