30. prosinec / 30. december

30. 12.
Zamyslenie na dnešný deň

Tradícia dvanásta

„Anonymita tvorí duchovnú podstatu všetkých našich tradícií a pripomína nám nadriadenosť princípov nad osobnosťami.“ VČK, str. 549

Tradície sú pokyny, ktoré pomáhajú našim mítingom, aby prebiehali hladko a zostali bezpečné. Ak sa niečo vychýli z kurzu, je to zvyčajne preto, že nebola dodržaná jedna alebo viac tradícií.

Pripomínať si uprednosťňovanie princípov nad osobnosťami je zdravým rozhodnutím, ktoré nás drží pri zemi, či už na individuálnej alebo kolektívnej úrovni. Ak zabudneme na tento koncept, môžeme skĺznuť do starého správania, napr. dopustíme, že nás urazí, alebo podráždi, čo iný člen DDA povie, alebo urobí. Nech už ide o akýkoľvek spúšťač, spôsobí, že si môžeme vypestovať resentiment, alebo sa dokonca stať paranoidnými alebo nevšímavými voči realite danej situácie. Toto môže buď nepatrne alebo zreteľne infikovať naše mítingy. Silné mítingy zamerané na Tradície nám môžu pomôcť odkryť pravdu a zostať otvorení rozdielom, ktoré sú medzi nami.

Modlitba vyrovnanosti nás taktiež môže udržať v súlade s Dvanástou tradíciou. Keď žiadame o to, aby sme prijali to, čo nemôžeme zmeniť a odvahu, aby sme zmenili to, čo zmeniť môžeme, predovšetkým pri tom žiadame o múdrosť, aby sme rozpoznali medzi týmito dvomi vecami rozdiel.Toto nám pomáha zostať zameraní na seba, a nie na iných.

Dnes sa spýtam samého seba, čo robím pre to, aby som prispel k bezpečnosti mojich mítingov. Zároveň si pripomínam, že mojou voľbou je zdravší spôsob žitia.