31. Augusta

31. 8. Zamyslenie na dnešný deň

 

Vnúčatá alkoholikov

 

„Čoraz viac ľudí sa identifikuje ako vnúčatá alkoholikov. Technicky vzaté, tieto DVA sú vlastne DDA. Vychovávali ich rodičia, ktorí na nich preniesli chorobu rodinnej dysfunkcie bez toho, že by mali v domácnosti alkohol.“ VČK, str. 56, poznámka pod čiarou.

 

Podaktorí sme blúdili životom premýšľajúc nad tým, prečo máme toľko problémov. Naše detstvo nebolo poznačené alkoholizmom či závislosťou. A predsa sa nad našim domovom vznášal tmavý mrak. Nemohli sme otvorene rozprávať; nemohli sme byť sami sebou. Vládlo tam mätúce správanie. Dostávali sme tresty, ktoré nedávali zmysel. Museli sme sa mať na pozore. Niekedy tam naši rodičia boli pre nás, ale často krát boli plní zlosti či zmätku, alebo vyzerali, že sa psychicky „vypli.“

 

Keď sme prvýkrát na mítingu počuli čítať Laundry list (Toto musí ísť do čistiarne), stotožnili sme sa s mnohými vlastnosťami, i keď nikto u nás doma nepil, ani nebral drogy. Cítili sme, že tam potrebujeme byť. Počuli sme zdieľania iných ľudí a uvedomili si, že DDA nás prijíma všetkých, už len preto, že sme vkročili do dverí.

 

Práca na Prvom kroku nám dala príležitosť k tomu, načrtnúť si strom rodiny. Čoskoro sme videli spojenie: alkoholizmus a závislosť u predchádzajúcich generácií. Choroba rodinnej dysfunkcie bola ako dedičstvo. Toto nám pomohlo prestať rozmýšľať nad tým, či sem patríme, a mohli sme sa tak sústrediť na uzdravovanie.

 

Dnes, i keď nedokážem presne určiť, kde bola závislosť v mojej rodine, viem, že patrím do tohto programu. Využijem všetky dostupné nástroje k tomu, aby som sa uzdravil z mojej nie tak ojedinelej rodinnej dysfunkcie.