31. března / 31. marca

Zamyslenie na dnešný deň

 

Črta štvrtá

 

Buď sme sa sami stali alkoholikmi, uzatvorili sme sobáš s alkoholikom, alebo oboje. Alebo sme si našli inú kompulzívnu osobnosť, ako napríklad workoholika, aby sme naplnili svoju chorobnú potrebu po opustení.“ VČK, str. 12

 

Keď sme po prvýkrát počuli o tejto črte, možno sme začali rozmýšľať nad všetkými vzťahmi, ktoré sme doteraz mali- tie, ktoré sme finančne podporovali, alebo tie, v ktorých nás podporovali, ale ktoré nás držali „pod zámkom“. Pokúšali sme sa napraviť zlomených ľudí, ktorí mali „taký veľký potenciál“- prečo ho potom nevyužili? Niektorí sme mali nebezpečných partnerov, ale keď sa zdalo, že nás milujú, svet bol v tej chvíli šťastným miestom.

 

Mnohé z týchto vzťahov odzrkadľovali naše detstvo. Avšak my sme nevedeli, že znovu prežívame minulosť. Mysleli sme si, že sme si týchto ľudí vybrali na základe normálnej príťažlivosti, ako ktokoľvek iný. Ale to bol náš normál, lebo nás naučili len to, ako si rozumieť s kompulzívnymi, dysfunkčnými ľuďmi.

 

Je veľmi upokojujúce nájsť v DDA ľudí, s ktorými môžeme nadviazať kontakt- s tými, ktorí si tiež prešli vzťahmi „kto z koho“, ale chcú žiť odlišným životom. Začneme chápať, ako je možné nadviazať s nimi vzťah novým spôsobom. Vidíme hranice, ktoré sú stanovené a udržiavané. Počúvame iných, ako zdieľajú svoju zraniteľnosť a my sa začíname cítiť príjemne, keď tak tiež urobíme.

 

Začíname dôverovať iným a svojej Vyššej sile s poznaním, že teraz sme schopní zmeniť svoje vzorce sebadeštruktívnych vzťahov.

 

Dnes sa zameriam na svoju vyššiu moc a na seba, aby som našiel svoje centrum. Toto mi pomôže zostať sústredený, aby som si mohol zdravším spôsobom rozumieť s ostatnými.