31.července / 31.júla

Zamyslenie na dnešný deň

 

Izolácia

 

„Naša skúsenosť ukazuje, že sa nemôžeš uzdraviť v izolácii.“ VČK, str. 127

Mnoho z našich spomienok z detstva sa týka izolácie, ktorú sme v našom domove cítili, keď sme vyrastali. Možno sme v detstve nemali žiadnych kamarátov alebo ich bolo len pár. Kamarátske vzťahy nás mohli priviesť do pozície, kedy by naši kamaráti chceli prísť k nám domov- a to sme nemohli riskovať.

Nedostatok blízkych priateľov prehlboval náš smútok a osamelosť, ktorým sme už i tak museli pravidelne čeliť. Osamelosť mala na nás vplyv aj v dospelosti, kde sme sa v spoločnosti mnohí cítili nepríjemne a to len podporovalo našu závislosť a osamelosť.

Zažívali sme pocity samoty dokonca aj v dave ľudí; cítili sme sa osamelí, i keď sme boli vo vzťahu. Strach zo zlyhania, nedostatok dôvery a strach z opustenia všetko znásobovali a viedli nás k tomu, aby sme si hľadali takých ľudí, ktorým tiež chýbali zručnosti k tomu, aby mali zdravý vzťah.

Navštevovanie mítingov DDA je prvým krokom ku zlomeniu tohto vzorca osamelosti a izolácie. Ako na mítingy chodíme, sme užasnutí z toho, že počujeme svoje vlastné príbehy vychádzať z úst iných ľudí v miestnosti. Uvedomíme si, že nemusíme byť sami v našom zúfalstve; našli sme ľudí, ktorí nás budú milovať a prijímať, dokonca skôr, ako budeme milovať a prijímať sami seba. V DDA sme doma, možno úplne po prvýkrát v našom živote.

Dnes dovolím svojim spolupútnikom dotknúť sa môjho života a zistiť, že ma budú podporovať počas celej mojej cesty.