31. ledna / januára

Ďalší zoznam Charakterových znakov

„Skôr, ako podrobnejšie napíšeme o pôvodnom zozname Charakterových znakov, musíme poukázať na to, že väčšina z týchto 14 znakov má svoj protiklad. Naše skúsenosti ukazujú, že tieto protiklady sú rovnako škodlivé ako ich náprotivok.“ VČK, str. 8

Prekonať naše popieranie rodinnej dysfunkcie bolo jednoduchšie, keď sme sa úprimne a vyvážene pozreli na svoje životné skúsenosti. Zoznam charakterových znakov nám dávalo určité nápovedy ohľadom niektorých z následkov, ktoré v nás rodinná dysfunkcia zanechala, ale kompulzia a návykovosť nemohli byť akceptované ako normálne. Niekde hlboko vo vnútri sme vedeli, že za problémami, ktorým čelíme, je toho viac, ako si momentálne uvedomujeme.

Zoznam protikladov charakterových znakov nám doplnilo zvyšok skladačky. Bol tu opis toho, ako sme predvádzali tieto znaky. Mohli sme vidieť, ako sme postavili nekonečnú horskú dráhu medzi následkami svojho detstva a tým, aký dnes majú vplyv na nás a na ostatných.

Riešenie pre oba zoznamy je rovnaké: Kroky a byť rodičom sám sebe. Priznaním si bezmocnosti, nadobudnutím viery, a odovzdaním svojej vôle a svojho života do starostlivosti Vyššej sily nás navedie na cestu nášho duchovného prebudenia. Rozpoznaním svojho vnútorného kritického rodiča a vytvorením priestoru pre svojho vnútorného milujúceho rodiča k tomu, aby viedol naše vnútorné dieťa, nás oslobodí od našich afektov a dá nám silu dosiahnuť integráciu a celistvosť.

Dnes sa pozriem na oba zoznamy- Zoznam charakterových znakov, i Zoznam protikladov charakterových znakov, aby som pochopil následky a svoje afekty. Budem mať na pamäti Riešenie, používanie Krokov a byť rodičom sám sebe, aby som si vytvoril integritu a celistvosť.