4. August

 

Duchovný, nie náboženský

 

„V DDA zaujímame duchovný, nie náboženský postoj k uzdravovaniu sa z dôsledkov vyrastania v dysfunkčnom domove.“ VČK, str. 76

 

Autori 12-tich krokov vedeli, že i keď sme vyhlasovali, že sme duchovne založení, používanie slova Boh mohlo byť kontroverzné.

 

Keď na našich mítingoch počujeme slovo Boh, niektorí z nás cítime útechu, iní zas smútok alebo negatívne pocity. Bez ohľadu na našu reakciu je dôležité, aby sme si pamätali, že v DDA sa zjednocujeme okolo duchovného základu, ktorý nám umožňuje veriť v to, čo si vyberieme.

 

Mnohí sme vyrastali v poznaní milujúceho, starostlivého Boha, iní zas v trestajúceho Boha. Nehľadiac na to, akú vieru sme mali v detstve, v dospelosti sme často získali iné chápanie. V mnohých prípadoch naďalej pátrame po ceste, ktorá je pre nás príjemná.

 

Duchovný, nie náboženský znamená, že naše spoločenstvo uznáva, že je mnoho náboženských presvedčení, a že rúško duchovna nám umožňuje, aby sme si boli vo svojom uzdravovaní všetci rovní. Nikto z nás nepozná tú správnu odpoveď pre nikoho iného. Nejestuje jediný správny spôsob, čomu veriť. Navzájom rešpektujeme svoje odlišnosti, aj keď bezvýhradne jeden druhého podporujeme.

 

Dnes, zatiaľ čo sa usilujem o posilnenie svojej duchovnej viery, praktizujem toleranciu k viere, ktorá je odlišná od tej mojej.