4. června / 4. júna

Zamyslenie na dnešný deň

Rovnováha

 

„Môžeme sa spojiť so silou väčšou ako sme my sami a nájsť rovnováhu.“ VČK, str. 306

Pri praktikovaní nášho programu uzdravenia, spoznáme “rovnováhu”. Začneme sa učiť, čo dokážeme a čo nedokážeme zvládnuť, kedy odpočívať a kedy sa pohnúť vpred. Ako hľadáme tempo, ktoré je pre nás najvhodnejšie, naše vzostupy a pády už viac nie sú také divoké a mimo kontroly. “Robme to zľahka“ je teraz našou mantrou uzdravovania.

Ak budeme chvíľami netrpezliví, uznáme, že to môže trvať nejaký čas, kým budeme pripravení urobiť určité zmeny. Učíme sa prijatiu.

Hoci je dôležité dávať si výzvy, nemôžeme sa nútiť do toho, aby sme sa uzdravili rýchlejšie. Niektoré problémy sú hlbšie ako iné. Obrátime sa k sile väčšej ako sme my sami, aby sme našli trpezlivosť prijať akokoľvek dlho to bude trvať sa tam dostať. Či sme pomalší alebo rýchlejší, je to naša realita a tá sa môže zmeniť v priebehu času. Ak tá nervózna osoba vedľa nás chce utekať do cieľovej čiary, my sa utvrdíme v odhodlaní postupovať zdravým tempom.

Dnešný deň budem praktikovať miernosť a prijatie ako spôsob nájdenia vyváženého uzdravenia. Som si vedomý toho, že tempo, ktorým sa uzdravujem, je pre mňa práve teraz to pravé.