4. ledna / 4. januára

Zamyslenie na dnešný deň

Falošné Ja

„Myseľ si k tomu, aby prežila, vyvinula Zoznam charakterových nedostatkov alebo svoje nepravé Ja.“ VČK, str. xxvi

Mnohí z nás sme sa narodili do nepriateľského sveta. Inštinktívne sme sa naučili vytušiť nebezpečenstvo. Uviazli sme v príbehu našej rodiny a hrali sme svoju úlohu, robili sme, čo bolo treba, aby sme prežili. Nemohli sme byť úprimne sami sebou- tým, kým sme mali byť. Vymodelovali sme si osobnosť, ktorá sa mohla zmeniť lusknutím prsta a prispôsobiť sa tak akejkoľvek situácii. Vyžadovalo to veľa zručností, aby sme prežili a naše nepravé Ja nás počas detstva udržiavalo v bezpečí.

Pred DDA sme mnohí netušili, že sme si toto falošné Ja preniesli aj do svojej dospelosti. Nadobúdanie nového povedomia nám pomohlo všimnúť si neustály príval negatívnych myšlienok, ktoré naše nepravé Ja vysielalo. Vyzeralo to, akoby tých 14 charakterových nedostatkov bolo súčasťou našej DNA.

Ako sa posúvame s odvahou vpred, používame mítingy a priateľov v uzdravovaní ako našu podporu. Literatúra nás informuje a pretvára naše myslenie. Kroky nám pomáhajú zistiť, kým skutočne sme. Vieme, že charakterové nedostatky boli dôležitou súčasťou nášho ranného prežitia, ale teraz nás brzdia. Stojac na križovatke, zvolíme si možnosť, že dovolíme svojmu vnútornému dieťaťu, aby vyšlo z úkrytu. Stávame sa sami sebou. Postupne ako sa uzdravujeme, nedostatky sa zmierňujú až do bodu, kedy strácajú nad nami svoju moc.

Dnes si budem pamätať, ako ďaleko som už zašiel. Opatrujem si poznanie seba samého, ktoré som v DDA získal a ktoré mi už viac neposkytuje falošnú svojvôľu.