4. rys

Buď sme sa sami stali alkoholikmi (alebo inak závislými osobnosťami), alebo sme s takým človekom uzavreli manželstvo, alebo oboje, alebo sme si našli inú kompulzívnu osobnosť, ako napr. workoholika, aby sme naplnili našu chorobnú túžbu po opustení.

Rys 4 (2).doc (40,5 kB)