4. února / 4. februára

Zamyslenie na dnešný deň

Duchovný bajpas

„Duchovný bajpas znamená, že sa človek usiluje vyhýbať bolesti, ktorá sa môže objaviť pri práci s traumou a zanedbávaním v detstve. V niektorých prípadoch sa snaží spraviť výrazný pokrok vpred bez toho, že by prešiel celým procesom. Takáto cesta neustále zlyháva, alebo vedie k neuspokojujúcim výsledkom.“ VČK, str. 287

Pri hľadaní odpovedí mnohí z nás prečítali nespočetné množstvo svojpomocných kníh, nasadili si nepravú tvár a nakupovali produkty na zvýšenie svojej sebahodnoty. Chceli sme rýchlu nápravu pre náš prázdny život, ale našli sme nanajvýš len dočasnú úľavu. Nevyhnutne sme prudko upadali do známeho zúfalstva, kladúc si znova otázku: „Príde vôbec niekedy na mňa rad, aby som bol šťastný?“

Keď nájdeme DDA, počujeme Riešenie a vidíme pokrok a duchovné uzdravovanie u iných. Toto nám dáva nádej. Učíme sa, že nástroje uzdravovania majú pracovať spoločne, nie oddelene. Veľa ľudí opustí DDA, lebo veria, že pracovali na programe, ale program im proste nefungoval. V skutočnosti možno od DDA čakali, že bude ďalším rýchlym riešením.

Ak používame všetky nástroje tak, ako by sa mali, DDA nás môže uzdraviť a zmeniť nám život. Navštevovaním mítingov, prácou na Krokoch, poskytovaním pomoci druhým a nachádzaním Vyššej sily, môžeme znovu nadobudnúť svoje Pravé Ja- človeka, ktorým sme sa mali stať.

Dnes budem mať odvahu používať nástroje programu DDA, najmä ten, ktorý je najťažší pre väčšinu z nás- natiahnuť ruku k druhým pre pomoc.