5. března / 5. marca

5. 3.
Zamyslenie na dnešný deň

Začať nový míting

„Začať nový míting vyžaduje odhodlanie a prácu, ale odmena pri sledovaní iných, ako nachádzajú DDA spôsob života, stojí za to.“ VČK, str. 560

Ako deti vyrastajúce v chaose, zmätku a zúfalstve, mnohí z nás sme nemali žiadnu kotvu, žiadny pocit spolupatričnosti. Prežívali sme zo dňa na deň, niekedy z hodiny na hodinu. Dúfali sme, že môžeme tých, ktorí na nás páchali škodu, preľstiť, prekabátiť sladkými rečami, alebo sa pred nimi skryť. Celkom sami, museli sme sa spoľahnúť na našu dômyseľnosť, náš dôvtip a naše detské Ja na to, aby sme prežili.

Keď sme sa dozvedeli o DDA a prečítali si nejakú literatúru, boli sme prekvapení. Niekto vedel, čo sa nám stalo. Hľadali sme míting. Boli sme veľmi sklamaní, keď sme žiadny v našom meste nenašli. Opäť sa zdalo, že život nechce pre nás fungovať.

Ale potom sme našli mítingy cez telefón a internet a tvrdo sme pracovali na programe. Našli sme úžasné uzdravenie, ale šteklivý pocit mať míting tvárou v tvár nás nechcel opustiť. Po uplynutí dostatočne dlhého času sme pozbierali odvahu rozbehnúť míting v našom meste. Kontaktovali sme WSO a oni nás viedli každým krokom na tejto ceste. Obnášalo to mnoho práce, ale bol to ten najväčší dar, aký sme sami sebe dali. Konečne sme mali kotvu; konečne sme našli svoj domov.

Dnes si budem pamätať, aký bol život predtým, ako som našiel DDA, aby som mohol vidieť, o koľko je lepší teraz. Ak som schopný pomôcť začať nový míting, uvítam to ako možnosť posilniť svoje vlastné uzdravovanie a zároveň sprístupniť DDA pre ostatných.