5. června / 5. júna

Zamyslenie na dnešný deň

Disociácia

 

„V niektorých prípadoch môže hlboko uložené zranenie vytvoriť v dospelom človeku efekt disociácie. Dospelé dieťa sa odlúčilo od svojho tela.“ VČK, str. 17

Ako deti sme sa naučili vyjsť zo seba von, aby sme uľavili bolesti z toho, čo sa momentálne dialo. Byť objektom krutých verbálnych a/ alebo fyzických útokov svojich rodičov je nesmierne bolestivé. Ale veľa z nás zažilo zlé zaobchádzanie zo strany našich “rodinných priateľov” a súrodencov, ktoré trvalo roky. Naučili sme sa byť “niekde inde”, keď sa to dialo. Báli sme sa čokoľvek povedať, pretože sme sa hrozili opustenia v akomkoľvek krehkom vzťahu, čo sme mali. 

Dôsledkom toho bolo, že mnohí z nás sa stali dospelými, ktorí majú strach z autority. Ak sme sa báli svojho otca, mohlo sa stať, že nás desili muži. Ak bola tou vinníčkou naša matka, boli sme vystrašení zo žien. Napriek tomu sme chceli, aby nás títo ľudia milovali. Keď s nami neboli spokojní, stali sa z nás bezmocné deti, neschopné slovami vyjadriť našu stránku príbehu. Stratili sme svoju autonómiu.

Dnes vieme rozpoznať svoje vzorce. Vieme, čo sa deje, keď sa to stane. Môžeme si vybrať a nepoužiť naše zručnosti prežitia, ktoré sme používali v detstve. Namiesto toho nás DDA utvrdí v tom, že sme dospelí a naše pocity sú dôležité. Nepotrebujeme súhlas od iných. Sme svojim vlastným pánom. Môžeme požiadať o to, čo naozaj chceme, namiesto toho, aby sme vyhľadávali súhlas druhých a uspokojovali ľudí. 

Dnešný deň budem starostlivo počúvať svoje srdce. Prehovorím a vyjadrím svoje pocity, uvedomujúc si, že žiadne opustenie nie je také bolestivé ako to, keď opustím svoje Pravé Ja.