5. krok - pokračovanie

Krok 5 pokračovanie.doc (30208)

Krok 5 pokračovanie

Krok 5 nám dáva  šancu konečne hovoriť niekomu o tom, čo je pre nás dôležité. Robíme náš 5. krok bez veľkolepých sľubov byť perfektní, alebo usilovať sa o dokonalosť. Hovoríme náš príbeh inej  osobe, s poctivosťou a úprimnosťou a ponecháme výsledok Bohu tak  ako mu porozumieme. Konečne si môžeme dopriať slobodne dýchať priestor deň po dni. Potvrdíme si svoju dospelosť  a naše postavenie vo svete.

Okrem porušenia pravidiel dysfunkčnej rodiny, krok 5 je ďalším významným krokom v učení sa uzdravovať a umožní  určiť presnú povahu opustenia z  nášho detstva. Toto opustenie je spojené s krivdami . ktorých sme sa dopustili proti ostatným. Berieme vyvážený pohľad na to, ako sme ubližovali sami sebe a iným. Uzdravujúce nástroje  pomôžu definovať kritický hlas v našej hlave, ktorý je zdrojom nášho sebe poškodzovania, a uzdravovaním začneme  akceptovať skutočnosť,  že máme dobré vlastnosti.

 V štvrtom kroku sme sa dôkladne pozreli na seba a našu pôvodnú rodinu. Nič sme nezanedbali. Teraz sme pripravení uvoľniť roky udržiavaný smútok, hanbu, a bolestivé tajomstvo Bohu a niekomu, komu dôverujeme.

Duchovné princípy kroku 5 sú poctivosť a dôvera. Musíme byť úprimní a poctiví čo sa týka účinkov vyrastania v dysfunkčných domovoch. (Tieto účinky sú popísané v 14. rysoch ( toto musí ísť do čistiarne), ktoré zahŕňajú snahu zapáčiť sa ľuďom, stali sme sa  závislými, alebo si vezme závislého, bojíme sa autoritatívnych osôb, a cítime sa previnilo, keď žiadame o to, čo potrebujeme. Často sme si  zamieňali  lásku a súcitom, a máme tendenciu milovať ľudí, ktorých môžeme zachrániť, alebo túžime byť zachránení. Zostávame v nevhodných vzťahoch, pretože sa podobajú vzťahom, v ktorých sme vyrastali. Máme strach z opustenia, takže sme vo vysokej miere tolerovali ť  zneužívanie alebo zanedbávanie ako dospelí. Zneužívanie sa nám  zdá normálne.)

Keď sa dívame na skutočnú podstatu našich chýb, musíme byť úprimní o našich motívoch a  zmýšľaní.

Musíme si priznať naše chyby, bez ich minimalizovania, alebo je preháňania. Mnoho dospelých deti ubližuje ostatným na základe pocitu, že sú zlé alebo nežiaduce. Vedení nepomenovanými zraneniami v našom vnútri,  ubližovali sme iným, aby sme sa mohli cítiť silní. Alebo sme si vybrali izoláciu, v ktorej sme sa cítili tak  pohodlne ako keď sme boli deti. Ubližovali sme iným, čo nie je správne, ale presná povaha našich chýb spočívala v tom, že sme ubližovali sami sebe.   

Staré príslovie hovorí: Zranení ľudia zraňujú iných. A to sa zdá byť pravda pre dospelé deti. Význam príslovia je takýto: Ak niekomu ublížim skôr než on mne, potom sa cítim silný alebo si myslím, že mám veci pod kontrolou. Naše vnútorné bolesti nám nedávajú právo ubližovať iným, ale dovolia nám pochopiť, že bolesť nám pomôže  začať proces uvoľnenia nás z jej zovretia Uvedomiť si takú bolesť je východiskovým bodom pre zmenu a naučiť sa milovať sami seba. Načúvame našim zraneniam a presmerujeme ich  smerom k láske k sebe.

. Ak budeme minimalizovať svoje chyby, alebo zanedbáme  ich podstatu,  vyhýbame sa vlastne poctivosti v kroku 5. Poctivosť ale neznamená ubližovať si. Chceme byť naozaj úprimní, ale nechceme znevažovať sami seba tým, že sme k sebe zničujúco kritickí . Ak budeme zveličovať naše chyby  a budeme sa obviňovať, alebo znevažovať, máme tendenciu nechať sa unášať do postoja mučeníkov, alebo do postoja obete.

Zároveň, nemôžeme byť príliš zhovievaví k seba za škody spáchané proti ostatným. Byť príliš zhovievavý môže viesť k postoju, že sme "poškodený tovar", bez nádeje na opravu. To nás opäť môže viesť do role obete alebo do blata sebaľútosti, a tým odkloniť od skutočnej cesty k poznaniu seba samých pomocou  kroku 5. Kľúčom k poctivosti, ktorý nás nasmeruje doprostred zhovievavosti a prílišnej kritičnosti je: "Staneme sa ochotní čeliť tomu , čo sme urobili, a potom pracovať na  zmene “. Robíme kroky, počúvame, a hovoríme s ostatnými o našich pocitoch. V prípade, že sa objaví bolesť z pocitu zahanbenia alebo pocitov viny, kľudne sedíme a nič sa nesnažíme riešiť. Bolesť odíde. Modlíme sa, a hľadáme správny smer pomocou sponzora, poradcu  alebo členov skupiny DDA. Odpoveď sa objaví, a my ju spoznáme.