5. května / 5. mája

Zamyslenie na dnešný deň

Duševné zdravie

Jedným z kľúčov k tomu, aby bolo naše duševné zdravie obnovené, je vzdanie sa našej potreby zraňovať sami seba, alebo unikať od svojich pocitov.” VČK, str. 137

Nie je rozumné viesť vo svojom vnútri zápas o to, aby sme zabránili svojim pocitom vyjsť na povrch. Unikaním od svojich emócií prichádzame o cenné lekcie, ktoré nás môžu veľa naučiť. Keď popierame alebo potláčame svoje pocity, naďalej sa ukrývajú len pod povrchom. Stanú sa neusporiadanými a zmätenými a majú tendenciu vychádzať na povrch v podobe nepatrných spúšťačov.

Keď sa pocity prežívajú a nie popierajú, strácajú svoju moc. Tým, že sa učíme zostať so svojimi pocitmi a priznať si ich, praktizujeme sebalásku. Ako sa čoraz viac začíname mať radi, tým menej chceme sami seba zraňovať a začíname zaobchádzať so sebou so skutočnou láskavosťou a súcitom.

Avšak sebazraňujúce správanie nezastavíme len tak naraz. Súčasťou procesu je odovzdanie tejto potreby svojej Vyššej sile s vedomím, že nám ukáže, ako máme milovať sami seba. Či už pomaly alebo rýchlo, začneme dôverovať Sľubom DDA.

Dnes sa o seba postarám tým, že prijmem svoje pocity tak, ako budú prichádzať s poznaním, že so sebou prinášajú príležitosť k tomu, aby som ešte viac rástol a miloval sa.