5. ledna / 5. januára

Zamyslenie na dnešný deň

Konať vedome

„Videli sme dospelé deti, ako používajú princípy 12 krokov, aby zvládli svoje ochorenie, zúfalstvo a smrť s úžasným pokojom a vierou.“ BRB str. 291

Krása krokov je v tom, že nás vedú v našom procese uzdravovania sa z následkov vyrastania v dysfunkčnej rodine. Poskytujú nám zdravý duchovný základ, z ktorého môžeme čerpať v našom živote. Keď sa budeme naďalej usilovať o naše uzdravenie tým, že budeme pravidelne navštevovať mítingy a priblížime sa k ostatným dospelým deťom, vypestujeme si takú úroveň duchovného zdravia, ktorá nám bude pomáhať pri zvládaní nevyhnutných zmien, ktorým budeme v živote čeliť.

S posilnením nášho ducha čerpáme z pevného základu, ktorý sa nezborí ani v čase krízy. Isté je, že situácie a udalosti k nám budú prichádzať neočakávane a my budeme postavení pred náročné a bolestivé okolnosti. Namiesto podvedomého reagovania a opakovania nezdravých spôsobov správania, konáme vedome a tým si udržiavame svoj pokoj. Kroky sú nástroje, ktoré nám pomáhajú prejsť cez nezmapované územie, ktorým je náš život. Tým, že budeme pravidelne pokračovať v aplikovaní toho, čo sme sa naučili, môžeme čeliť skúškam života s dôstojnosťou.

Dnes budem aplikovať všeobecnú múdrosť obsiahnutú v 12tich krokoch do akéhokoľvek problému, ktorému čelím.