5. September

Zamyslenie na dnešný deň

Riešenie- láska

„Naučíme sa byť sami sebe rodičom s nehou, humorom, láskou a úctou.“ VČK, str. 590

Keď sme vyrastali, mysleli sme si, že niektorí ľudia proste vedia milovať viac ako iní. Možno sme žasli nad niekým slávnym, kto sa nám zdal, že má hlboký, zmysluplný vzťah so svojim partnerom.

Keď na mítingoch počujeme svoj príbeh z úst niekoho iného, uistí nás to v tom, že nie sme divní; sme ľudské bytosti, ani lepšie ani horšie ako človek, ktorý sedí vedľa nás. A ako ľudské bytosti sa môžeme stať rodičom tej časti z nás, ktorá bola odvrhnutá. Nie sme “dokončeným dielom.“ Môžeme rozdávať i prijímať túto zvláštnu vec nazvanú láska.

Keď sa počujeme v hlase iných ľudí a vidíme v ich očiach, máme svoju hodnotu. Táto hudba, ktorú spoločne tvoríme, má svoj význam. Potvrdzuje našu hodnotu, aby sme si uvedomili, že nie sme sami, keď jeden pre druhého “spievame.“ Naša pieseň, zatiaľ čo je našou a jej časti sú nám vlastné, nie je neznámou pre iného člena DDA.

Spievanie pravdy na mítingoch je v skutočnosti vzájomným vyjadrením si lásky. O to, čo sa môžeme naučiť cítiť, sa zároveň môžeme aj podeliť so svojim Vnútorným dieťaťom.

Dnes svoje Vnútorné dieťa naučím, aby mi spievalo pravdu bez strachu a verilo, že skutočná láska prináša záväzok.