5. února / 5. februára

Zamyslenie na dnešný deň

Odkaz uzdravenia

„Počuť odkaz, ktorý uzdravenie so sebou nesie, a nádej od iného človeka, odvanie mdlú iskru života, ktorú sme v sebe ukrývali hlboko pochovanú. VČK, str. 359

Pred príchodom do programu uzdravenia z nás možno boli trosky. Možno sme o tom vtedy ani nevedeli, ale mnohí z nás boli zlomení a mleli sme z posledného. V istom momente sme sa mohli pokúsiť i zabiť pomocou drog a alkoholu, alebo sme mali nechránený sex s niekým, koho sme vôbec nepoznali. Možno sme pochovali všetko svoje svetlo, pretože sme cítili, že si to nezaslúžime zažiť.

Dnes pracujeme na tom, aby sme zdvihli z prachu zdroj svetla vo vnútri nás, ktorý je darom od našej Vyššej sily. Modlíme sa a meditujeme a nachádzame v tom život zachraňujúci význam. Spoznávame odkaz Dvanástich krokov a cenu úžasného spoločenstva, ktoré je tu pre nás k dispozícii len za požiadanie. Sme vďační za nástroje uzdravovania. Ak sa potrebujeme nejakým spôsobom stať abstinentmi, spravíme tak s vďaka Krokom a sponzorovi. Už nie sme viac sami.

Dnes natiahnem ruku ku komukoľvek, koho potrebujem, aby mi pomohol zapamätať si a prekonať traumu mojej minulosti. Ak je niečo, čo ma blokuje, urobím svoju časť a požiadam svoju Vyššiu moc, aby to odstránila z mojej cesty.