6. August

Terapia

 

„Dobrý terapeut by sa vás mal spýtať na traumu a zneužívanie v detstve, vrátane sexuálneho zneužívania, či zreteľne poukazujú na rodinnú históriu, predvádzanie sa, záznamy, alebo ďalšie zjavné faktory.“ VČK, str. 462

 

Niektorí sme mali terapiu s ľuďmi, ktorí nám odzrkadľovali našich zneužívajúcich rodičov. Títo ľudia nám povedali, že naše sexuálne zneužívanie v detstve nie je žiadny veľký problém, pretože to, čo sa stane deťom v ranom veku, ich v podstate nijako neovplyvní. Dokonca sme im v priebehu terapie niekedy dovolili, aby nás sexuálne zneužívali.

 

Uvedomili sme si, že je veľa dobrých terapeutov, no nie všetci sú bezpeční. Nedovolíme, aby nás toto zastavilo od nájdenia tej správnej pomoci. Učíme sa, ako si nastaviť hranice s ľuďmi, ktorí pre nás pracujú, vrátane tých, ktorí sa zdajú byť v pozícii autority voči nám. Prestávame sa snažiť zavďačiť sa druhým. Dáme si priestor povedať to, čo potrebujeme, no najskôr si overíme, či je bezpečné rozprávať.

 

Ak nám terapeut nevyhovuje, dovolíme si preskúmať iné možnosti. Keď sa prestaneme vracať k otrávenému prameňu, s láskou sa stávame rodičmi samým sebe. Učíme sa vziať si naspäť silu, ktorá nám bola v detstve ukradnutá. Dôverujeme svojim inštinktom, pretože sme si vytvorili bezpečné hranice, v rámci ktorých dovoľujeme svojim inštinktom sa prejaviť.

 

Dnes sa spýtam toľko otázok, koľko len potrebujem, bez ohľadu na situáciu. Ak nebudem spokojný s odpoveďou, budem hľadať ďalšie možnosti.