6. června / 6. júna

Zamyslenie na dnešný deň

Mimo prežitia

„Tým, že sa pohneme vpred uvedomíme si, že stratené sny a túžby sa môžu znova objaviť.“ VČK, str. 429

Žiadame svoju Vyššiu Silu, aby nám pomohla uvedomiť si náš skutočný potenciál tým, že objavíme svoje skutočné Ja- to, kým sme mali byť. Žijeme v tejto chvíli, nachádzajúc oboje- silu byť k sebe láskaví a vhľad, aby sme rozoznali, kedy sme kritickí k sebe aj k druhým. 

DDA riešenie nám hovorí, že znova môžeme prežiť svoje detstvo tým, že sa staneme milujúcim rodičom sebe samým. Aký zdravo znejúci spôsob ako zmeniť vplyvy vyrastania v alkoholickej alebo inak dysfunkčnej rodine. Tieto krásne slová nás napĺňajú nádejou, že skutočne existuje spôsob, ako byť sám sebe rodičom, bez hanby, strachu a emocionálnej bolesti zakorenenej v našej bytosti.

Keď vložíme tieto slová do činov, naučíme sa byť k sebe láskaví, zmierňujúc tým veľkú časť z nášho stresu, ktorý sme si sami na seba naložili. Dotýkame sa podstaty a opatrujeme svoje Vnútorné Dieťa, zisťujúc, že toto je dobre strávený čas. Pochopíme, že nemôžeme skutočne milovať iných, kým nevieme milovať samých seba. Toto sa stane cieľom nášho uzdravovania, ktoré denne praktizujeme. Dávame si láskavý pozitivný súhlas. Vieme, že semienko lásky v našich dušiach bolo zasiate našou Vyššou Silou a naše Skutočné Ja dovolí tej láske rásť a prekvitať.

 

Dnešný deň sa spojím so svojim Vnútorným Dieťaťom, aby som znova zachytil pozitívnu spomienku alebo sen a prežil ho ako dospelý. Akokoľvek malý sa tento sen alebo spomienka môže zdať, rozoznám ich vplyv na vytvorenie nového človeka zo mňa.