6. května / 6. mája

Zamyslenie na dnešný deň

Choroba rodinnej dysfunkcie

„Rodinná dysfunkcia je ochorenie, ktoré má vplyv na každého člena v rodine. Požívanie alkoholu nie je nevyhnutné k tomu, aby to zanechalo na nás následky. Toto je základná pravda DDA a slúži ako podklad pre náš Prvý krok.“ VČK, str. 22

Či už sme abstinenti, alebo sme sa sami dopracovali k alkoholizmu, naše perfekcionistické postoje a rizikové správanie zďaleka prekonajú zdanlivo dočasné následky alkoholu a inej dysfunkcie v rodinnej bunke.

V Prvom kroku DDA priznávame, že sme bezmocní voči dôsledkom alkoholizmu či inej rodinnej dysfunkcie. Tieto dôsledky sa zdajú byť svojim počtom nekonečné, rovnako ako je tomu s hviezdami na oblohe. Nezáleží na tom, s ktorými dôsledkami začneme vo svojom uzdravovaní pracovať najprv. Zakaždým, ako budeme pracovať na Krokoch, nepochybne odkryjeme viac sotva postrehnuteľných vplyvov na nás. Je to proces objavovania- toho, že sme všetci ovplyvnení touto chorobou rodinnej dysfunkcie.

Ako sa neustále vraciame späť, zažívame čoraz viac rozširujúce sa základy nášho uzdravovania, keď zároveň pokračujeme v priznávaní si dôsledkov, nad ktorými nemáme žiadnu kontrolu.

Dnes si budem pamätať, že som bezmocný voči dôsledkom alkoholizmu a rodinnej dysfunkcie. Avšak, nie som bezmocný voči sebe samému. Som teraz ochotný čeliť dopadom, ktoré na mňa malo moje detstvo.