6. September

Zamyslenie na dnešný deň

Závislosti

„Veľa dospelých detí nájde DDA a nájdu uzdravenie. Zopár z nich sa zdá, že si vedú dobre len tým, že konajú v závislosti na drogách, alkohole, jedle, gemblovaní alebo nutkavej potrebe nakupovať.“ VČK, str. 69

Keď sme začali navštevovať mítingy, možno tam zazneli slová, ktoré spustili bolesť, zmätok i nádej- nepochopiteľnú zmes emócií. Po tom, čo sme tak dlho žili otupení, tento nový chaos v našom vnútri nás desil.

Bolo pre nás ťažké počúvať iných, ako rozprávali; bolesť, ktorú to vyvolávalo, bola príliš veľká na to, aby sme ju zniesli. Čoskoro sme si už ani nenašli čas na mítingy. Možno sme sa uchýlili k starému “priateľovi“- alkoholu, jedlu, drogám, televízii, alebo inému otupujúcemu správaniu, len aby sme rozvírili myšlienky a emócie. Ale niečo sa zmenilo: “užívanie” bolo iné, pretože teraz sme vedeli, že existuje lepšia cesta.

Zmätení a osamelí sme sa vrátili na míting. Tým, že sme len ticho sedeli a počúvali, priznali sme si, že máme problém, pretože sme toľko toho cítili a tie pocity boli desivé. Naši priatelia nám povedali, že nie sme sami a že niekedy sa veci zhoršia pred tým, ako dôjde k ich zlepšeniu. Sľúbili, že ak sa budeme vracať späť, zdieľať sa, počúvať a pracovať na programe, zlepší sa to.

A mali pravdu! Keď začneme dôverovať sebe i svojmu vnútornému milujúcemu rodičovi, s pomocou našej Vyššej sily, ktorá nás vedie, nachádzame vo svojom vnútri odpovede. Konečne sa učíme poskytnúť útechu svojmu vnútornému dieťaťu.

Ak sa dnes veci zhoršia, posadím sa, budem dýchať a siahnem po sile a múdrosti programu. Budem si pamätať, že nie som sám.