7. August

                   

Bezpodmienečná láska

 

„Dieťa sa domnieva, že k tomu, aby si zaslúžilo lásku rodičov, musí podávať dobré výkony.“ VČK, str. 30

 

Aby sme v detstve získali nejaký pocit lásky alebo prijatia, museli sme sa vhodne správať. No podmienečná láska, ak vôbec nejaká bola, bola jedinou, ktorú sme dostali. Veľakrát boli tie podmienky rovnako dysfunkčné ako samotná láska a často sa menili zo dňa na deň. Počúvali sme ľudí, ako rozprávajú o bezpodmienečnej láske, ale mnohí z nás sme si mysleli, že v skutočnosti taká láska nejestvuje.

 

Keď v DDA počúvame hlasy vo svojej hlave, ktoré nám navrávajú, že nie sme dosť dobrí, chápeme, že je to náš vnútorný kritik. Už to nie je hlas nášho rodiča, ale náš vlastný, opakujúci negatívne slová, ktoré sme počúvali ako deti. Ale ako k tomu prišlo? Nechceli sme byť ako naši rodičia. No teraz si tu hovoríme úplne rovnaké slová, ktoré nás rezali ako nôž, keď sme boli zraniteľnými deťmi.

 

Keď si uvedomíme, ako si ubližujeme a spoznáme, prečo sa to deje, DDA program nám pomôže nahradiť negatívne slová pozitívnymi afirmáciami. Môžeme si dať bezpodmienečnú lásku, ktorá nám bola odopieraná v detstve. Nemusíme sa nikomu zavďačovať na to, aby sme ju získali. Kolotoč bolesti sa končí. Teraz sme slobodní, aby sme čelili životu s dobrou náladou a pripravovali sa na odovzdávanie daru bezpodmienečnej lásky aj ostatným.

 

Dnes si darujem bezpodmienečnú lásku a prijatie. Keď tak urobím, potom budem skutočne schopný prijímať a milovať ostatných.