7. brezna / 7. marca

7. 3.
Zamyslenie na dnešný deň

Falošné Ja

„Falošné Ja je osobnosť dospelého dieťaťa, ako je uvedené v 14tich charakteristických črtách Laundry listu DDA.“ VČK, str. 7

Ako sme vyrastali, nevedomky sme používali techniku prežitia, ktorou sme si rozvinuli svoje falošné Ja- prestrojenie, masku, ktorou sme zakrývali svoje spoluzávislé a závislé črty, ktoré sme sa naučili v našom dysfunkčnom domove. Báli sme sa a boli sme kontrolovaní inými ľuďmi. Stavali sme svoje pocity na správaní našich rodičov. Robili sme tak, lebo nám nebolo dovolené vyjadrovať svoje osobné pocity a toto bol dôsledok.

Laundry list je dôležitým nástrojom, ktorý používame na to, aby sme identifikovali svoje DDA znaky. Vedie nás k tomu, aby sme vykonali bezúhonnú inventúru a tak odhalili svoje skutočné Ja a potvrdili svoju hodnotu. Prichádzame na to, aké správanie chceme zmeniť, aby sme sa posunuli od svojho falošného Ja ku svojmu pravému Ja.

V uzdravovaní začíname chápať, že na to, aby sme rástli, je dôležité prijať, a nie popierať všetky svoje pocity. Niektorí z nás takmer ako mantru používame slogan „Nie je uzdravovania bez cítenia“. Postupne, ako sa približujeme k ostatným v našom spoločenstve a učíme sa jazyk DDA, naše pravé Ja sa vynorí.

Dnes odložím masku svojho nepravého Ja. Som slobodný robiť zdravé rozhodnutia ohľadom odhalenia svojho pravého Ja.